ثبت درخواست حمل بار

ثبت درخواست حمل بار و اثاث کشی منزل و براورد قیمت

انتخاب خودرو مناسب : با توجه به نوع بار , حجم بار ,همچنین وزن محموله خودروی خود را انتخاب نمایید .
ثبت در خواست حمل بار و خدمات جانبی برای اثاث کشی منزل و یا حمل بار شرکتی شامل مبدا بارگیری , مقصد تخلیه , تناژ بار و کیلومتر مسافت و طبقات منزل

ثبت نام رایگان برای حمل بار شما

نمونه فرم بسیار خوب https://youcrate.com/RateQuote.aspx

با پرکردن این فرم بر آورد قیمتها به صورت دقیق به شما اطلاع داده میشوند . و در صورت توافق مراحل کار ما شروع میشود.

نرخ تعرفه بار