انواع کارتنها و جعبه های بسته بندی

کارتنهای بسته بندی

کارتنها ۵ لایه: بهترین کارتنهای ۵ لایه بازار عبارتند از کارتنهای موز وکارتنهای سیگار . این کارتنها محکم بوده ومناسب برای بسته بندی وسایل شکستنی و ظریف و قیمتی میباشند .

کارتنهای بسته بندی
  • کارتنهای پنج لایه را میتوانید در اندازه های مختلف از طریق سایت ارک برک نمایید .
  • کارتن بسته بندی ۵۰*۵۰*۳۰
  • کارتن بسته بندی ۵۰*۶۰*۳۰
  • کارتن بسته بندی ۵۰*۷۰*۵۰

کاورهای بسته بندی

کیسه های پلاستیکی و گونیها

گونی ها از قدیم برای بسته بندی استفاده میشدند و مناسب برای منسوجات و لباسهای معمولی میباشند .

ازگونیمیشود برای بسته بندی عروسکها و ملحفه نیز استفاده نمود

نکته اینکه بایستی درب کونیها را در آخر کار منگنه کرده و یا با ننخ مکم گره بزنیم .

( روش گره زدندرب گونی )